Generáció Projekt Célkitűzései

Generáció Projekt Célkitűzései

Generáció projekt – Céljaink A Generáció Projekt csapata olyan szakemberekből áll, akik a vállalkozásvezetés komplex területének valamennyi részterületét lefedik, és akik számára egyben társadalmi felelősségvállalás, egyfajta küldetés is a magyar családi vállalkozások helyzetének javítása. Céljaink: A lehető legtöbb magyar vállalkozás megmentése, megerősítse, versenyképességük, hatékonyságuk javítása, a munkaerő megtartása, a foglalkoztatottság növelése. A családi vállalkozások megmentése […]

elolvasom

Generáció Projekt

Generáció Projekt

Generáció projekt – Céljaink Már-már közhelyként állapítjuk meg, de ettől sajnos még igaz, hogy a magyar vállalkozások versenyképessége – főként történelmi okokból kifolyólag – jelentősen elmarad a nyugat-európaiakétól. Mind a mai napig a legnagyobb hátrány a tőkehiány, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó technológiai elmaradottság és a munkaerő képzettségének alacsony szintje. A magyar vállalkozások versenyképességének növelésében […]

elolvasom

Friss hírek

Az IBS-en 03.01-től folytatódik óraadásunk Szervezetfejlesztési témában. Az IBS-en Vállalkozásfejlesztési témában is oktatunk. Az első alkalom: 03.11. 03.31-től Szabó Lászlót beválasztották a CsVOE elnökségébe.

elolvasom

Együttműködésre léptünk a CSVOE-val

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2015.10.29-én a Budapesti Gazdasági Főiskolán megrendezett Tudományos Szimpóziumon együttműködési megállapodást kötöttünk a Családi Vállalkozások Országos Egyesületével, akikkel közös társadalmi szerepvállalásunk, hogy a magyarországi Családi Vállalkozásokat sikeresen támogassuk az utódlás, generációváltás terén. Az Egyesülettel karöltve és egymás munkáját segítve támogatni kívánjuk a leköszönni, visszavonulni vágyó cégvezetőket, illetve az őket követő fiatalabb generációt […]

elolvasom

Van kire hagynia cégét? Ezeket fontolja meg!

Van kire hagynia cégét? Ezeket fontolja meg!

Hazánkban jelenleg rengeteg olyan cég működik, ami több mint 10 éves, 50 főnél többet foglalkoztat és tulajdonosai 60 év felettiek, ezért a generációs gond, mint olyan, elég nagy. Ezek a cégvezetők a vállalkozás egyben tartására és a vagyon megtartására összpontosítanak. Ennek részben érzelmi okai vannak, hiszen a vállalkozást saját gyermeküknek tekintik, abban álmaikat, vágyaikat valósították […]

elolvasom

A családi vállalkozások előnyei az utódlás során

Jelenleg is nehezen megfogalmazható, és egyértelmű definícióba foglalható a kérdés: Kiket nevezünk családi vállalkozásnak? Véleményünk szerint, azok tekinthetők családi vállalkozásnak, ahol a család jelenléte megjelenik a tulajdonjogban, a vállalkozás irányításában. A család rendelkezik a döntési jogok többségével, alkalmazottai között családi, rokoni kapcsolat áll fenn. Ahhoz, hogy valaki családi vállalkozás legyen, nem biztos, hogy minden kritériumnak […]

elolvasom