A piacon számos cég tart különböző képzéseket, tréningeket. Sokan előre meghirdetett időpontokban tartják ezeket, amelyek – természetesen – jók lehetnek a maguk nemében, hiszen olyan alaptörvények érvényesülnek, amelyek már bizonyítottak a gyakorlatban.

De!

Mi azt tapasztaltuk, hogy akkor érjük el az áhított célt, ha minden képzést az adott cégre szabunk, azaz a szabályszerűségek mentén az átadandó tudást a Megrendelő munkatársainak lehetőségeire, képességeire igazítjuk. Az alábbiakban felsoroljuk alap képzéseinket, amelyeket Megbízóinkkal történt egyeztetések után testre szabva tartunk meg.

 • + -

  Amit egy vállalkozónak a számvitelről tudni érdemes

  Célja: A vállalkozás pénzügyi feltételeinek, a gazdasági- és gazdaságjogi követelmények megismerése.

  Témakörök:

  • Alapok
  • Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
  • Folyamatok a vállalkozásban – a szükséges bizonylatok
  • Szabályzatok
  • A mérleg, és ami kiolvasható belőle
  • Cashflow – tervezés és ellenőrzés
  • Mit várhatok el a könyvelőmtől – könyvelők, könyvelőprogramok a reflektorfényben

  Időtartam: 1 nap

 • + -

  Asszertív kommunikációs tréning

  Célja: A résztvevők kommunikációs kultúrájának fejlesztése, a személyes és a vezetői szereppel járó kommunikációs eszközök és technikák megismerése, összehangolása, gazdagítása. A személyes kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása.

  Témakörök:

  • A kommunikáció értelmezése, definiálása
  • A kommunikáció sajátosságai, típusai
  • A kommunikációt segítő és gátló tényezők
  • Feltételek, irányok, eszközök
  • Kommunikáció egy teamben
  • Kapcsolatfelvétel, kapcsolatteremtés
  • Cégidentifikáció és prezentáció
  • Kommunikációs stílusok
  • Kommunikációs stratégiák és taktikák
  • Asszertivitás fogalma, asszertivitás a mindennapokban

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Prezentációs készség fejlesztés

  Célja: hogy segítse a résztvevőt, hogy egyénisége tükröződjön mondanivalójában és ezáltal sokkal meggyőzőbb legyen. Tökéletesítse azokat az eszközöket, amelyek ráirányítják a figyelmet egy hatásos előadásra, és fejlessze ezek tudatos használatát.

  Témakörök:

  • A prezentáció hatékony megnyitása és zárása
  • A hallgatóság figyelmének megnyerése és ébrentartása
  • Mondanivalónk és “üzenetünk” megtervezése
  • Beszédünknek a hallgatóságra gyakorolt hatásának növelése különböző szemléltető eszközök használatával, amelyek élénkké “láthatóvá” teszik azt
  • Beszédünk tartalmának hitelesebbé tétele világos, meggyőző bizonyítékok használatával
  • A hallgatóság feletti ellenőrzés megtartása
  • Audio-vizuális segédeszközök professzionális használata
  • Beszédünk életszerűbbé tétele a hallgatóság bevonásával
  • “Nehéz” kérdések kezelése interjúk esetében
  • A megfelelő önbizalom kialakítása az esetleges kamera előtti szerepléshez

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Tárgyalástechnika tréning

  Célja: a személyes kommunikáció eredményességének javítása. A résztvevők feladatokon és helyzetgyakorlatokon keresztül sajátítják el a hatékony kommunikációhoz tárgyalásokhoz szükséges alapvető ismereteket és készségeket, képességeket.

  Témakörök:

  • A tárgyalás – mint kommunikáció
  • A tárgyalás lélektani folyamata.
  • Az üzleti tárgyalás felépítése, az értékesítési folyamat lépéseinek tisztázása
  • Az ügyfél fontosság érzetének növelése
  • Az első benyomás tudatos felépítése.
  • Az együttműködés hatékony formáinak kialakítása, elsajátítása
  • A tárgyalás folyamata
  • Érveléstechnika
  • Kérdezéstechnika
  • Konfliktus a tárgyalásban
  • Tárgyalás nehéz emberekkel
  • ÖnkontrolL kialakítása, fejlesztése

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Konfliktus kezelési technika fejlesztő tréning

  Célja: a résztvevők konfliktuskezelési készségeinek fejlesztése mind a személyes és a mind vezetői szerepben. A személyes kommunikáció hatásfokának és eredményességének javítása. A konfliktusok okozta stressz tudatos csökkentése.

  Témakörök:

  • A kommunikáció értelmezése, definiálása
  • A kommunikációt segítő és gátló tényezők
  • Személyiség típusok
  • Kommunikációs csapdák a mindennapokban
  • Játszmák a mindennapokban
  • Játszmák feloldása
  • Személyes kommunikációs stílusok
  • Kommunikációs stratégiák és taktikák
  • Asszertív kommunikáció
  • Konfliktusok kialakulásának okai, kezelési lehetőségek
  • Személyes konfliktuskezelési módszerek felismerése (Thomas –Killmann teszt)

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Értékesítés fejlesztési program

  Célja: segíti az értékesítésben dolgozó szakembereket készségeik további fejlesztésében. Alapelv: a dolgokat nézzük a másik ember szemszögéből, beszéljünk tisztán és meggyőzően, mutassunk barátságos, magabiztos képet.

  Témakörök:

  • Az értékesítési folyamat lépéseinek tisztázása
  • Tervezés
  • Hogyan készüljünk fel a potenciális vevő igényeire
  • Kifogáskezelés
  • A lelkesedés ébrentartása az értékesítés folyamán
  • Érdeklődés kifejlesztése magunk, a termék és vállalatunk irányába
  • Folyamatos célkitűzések

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Empowerment (feljogosítás-felhatalmazás) program

  Célja: a szervezeti kultúra fejlesztése, a szervezeti egység kulcsemberei közreműködésével a partneri kapcsolatok újradefiniálása, a hatékony együttműködés fejlesztése, a vállalati értékek markánsabb megjelenítése a napi gyakorlatban.

  Témakörök:

  • Elkötelezettség fogalmának és a napi munkában történő megjelenésének értelmezése (Gondolat, mondás, tett összhangja).
  • A vezetés és irányítás közötti alapvető különbség.
  • Elvárások, teljesítmények értékelése.
  • Motiváció
  • Ígéreteken és elvárásokon alapuló menedzsment.
  • A be nem tartott ígéretek menedzselése.
  • Dráma háromszög.
  • Az edző definiálása, feladatai.
  • Tervezés – jövőkép – proaktív – reaktív magatartás.
  • A deklaráció ereje (Hogyan lássa saját magát, a munkatársait, a partnereit, a céget, a jövőjét).

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Vezetői tréning

  Célja: A résztvevők megismerjék, és a napi munkában legyenek képesek alkalmazni a legmodernebb menedzsment-elmélet módszereit és ezáltal növeljék az általuk képviselt szervezet hatékonyságát.

  Témakörök:

  A menedzsment funkciók napi gyakorlatban történő hasznosításának módszerei. Például:

  • A pozitív megerősítés módszere, adásának elvei
  • Az empátia, mint vezetői érték
  • A hatékony feladatdelegálás hét lépcsője
  • A delegálás célja
  • A “tények” fogalma
  • A tények és interpretációk különbözősége

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Projektmenedzsment képzés

  Célja: A projektmenedzsment elméleti és gyakorlati ismereteinek átadása a résztvevők számára. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása testre szabott példákon és esettanulmányokon keresztül. A képzésen elemzett példák a résztvevők mindennapjaiból merítkeznek. A résztvevők projektvezetési képességének javítása. A résztvevők csoportmunkában saját példán keresztül ismerik meg és sajátítják el a projektmenedzsment alapvető ismereteit és eszközeit.

  Témakörök:

  • Projekt definíciója
  • Projekt életciklusai
  • Projekt struktúra terv készítésen (WBS)
  • Stakeholder analízis
  • Kockázati kezelési terv a projektekben
  • Hatékony projektvezetés
  • Együttműködési készségek a projektben
  • Kommunikáció a projektmenedzsment során
  • Projektek idő és kapacitás tervezése, CPM, Gantt
  • Projekt monitoring
  • Projektek sikeres vezetéséhez szükséges készségek fejlesztése

  Időtartam: 3 nap

 • + -

  Pénzügyi menedzsment alapok

  Célja: A kezdő vezetők számára megmutatja a vállalkozás pénzügyi irányításának alapjait.

  Témakörök:

  • Az ügyvezető jogai és kötelezettségei
  • Pénzügyi folyamatok
  • Pénzügyi szabályzatok
  • A Mérleg és ami kiolvasható belőle
  • Cash Flow
  • Együttműködés a Könyvelővel – mit várhatunk el egymástól?

  Időtartam: 1 nap

 • + -

  Modern menedzsment technika tréning (Lean alapok képzés)

  Célja: A mai világban leghatékonyabbnak elfogadott Lean irányítási filozófia alapjainak, eszközeinek bemutatása.

  Témakörök:

  • A lean története
  • Lean alapelvek
  • Értékteremtés
  • Értékáram
  • Vevői ütem
  • Lean eszközök: JIT, SMED, 5S, Kaizen, Poka-Yoka, sziget rendszerű gyártás, stb.
  • Szabványok ereje
  • A lean szemlélet humán oldala: Minőség körök, Autonóm munkacsoportok
  • Javaslati rendszerek

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Hatékony workshop vezető

  Célja: A hatékony csoport vezetés és a csoportos probléma megoldás strukturált módszereinek megismertetése begyakoroltatása.

  Témakörök:

  • Mi a probléma?
  • Mi a csoport?
  • A csoport fejlődés fázisai
  • Facilitálás vagy moderálás
  • Workshop vezetés alapjai
  • Probléma megoldási folyamat
  • Adatgyűjtési technikák
  • 4M módszer
  • 7 QC eszköz és azok használata
  • Brain storming és az affinitás diagram

  Időtartam: 2 nap

 • + -

  Ügyfélszolgálati képzés (mind telefonos, mind személyes)

  Témakörök:

  • Kommunikációs képességek fejlesztése
  • Ügyfélpanaszok kezelése
  • Hatékony első benyomás keltése
  • Az ügyfél fontosság érzetének növelése
  • Lelkesedés és mosoly
  • Az önbizalom erősítése
  • Telefonos kommunikáció
  • A fokozott stressz kezelése
  • A saját munka színvonala iránti igényesség.