A családi vállalkozások előnyei az utódlás során

Jelenleg is nehezen megfogalmazható, és egyértelmű definícióba foglalható a kérdés:
Kiket nevezünk családi vállalkozásnak?
Véleményünk szerint, azok tekinthetők családi vállalkozásnak, ahol a család jelenléte megjelenik a tulajdonjogban, a vállalkozás irányításában. A család rendelkezik a döntési jogok többségével, alkalmazottai között családi, rokoni kapcsolat áll fenn. Ahhoz, hogy valaki családi vállalkozás legyen, nem biztos, hogy minden kritériumnak meg kell felelnie, hiszen a felsorolt kritériumok akár rövid időn belül is változhatnak, amit maga a cég életciklusa diktál. Ha tágabb értelemben vennénk a megfogalmazást, hogy kik tekinthetők családi vállalkozásnak és a felsoroltak közül 2 dologban megfelelnének, akkor ez segítené a gazdasági és jogi kezdeményezések könnyebb kivitelezését. Mind ehhez csak egy időszakonként ismétlődő elbírálásra lenne szükség, ahhoz, hogy az időközben elért kedvezményeket és törvényeket érvényesíteni tudják.

A Család, mint vállalkozás és annak előnyei, melyek támogatják az utódlást.

A családi tulajdonban és irányítás alatt lévő vállalkozások speciálisak, sok esetben eltértek a családi szálakat nélkülöző szervezetektől. Ez a különbözőség lehet egyszerre negatív és pozitív. Mindenképpen pozitív az összetartó erő, a közös „vér“, az együtt átélt élmények, történetek, az egységes értékrend, a közös és egységes nyelv használata, mely megkönnyíti a napi kommunikációt, de különösen a válsághelyzetek megoldását.
A célok általában jól megfogalmazottak, igényes, magas színvonalat próbálnak képviselni, dolgozóiknak hosszútávon egzisztenciális munkahelyet teremtenek. Általában alacsony a fluktuáció, stabil a gárda és nagy hangúlyt fektetnek a szakmaiságra.
De, mindezek a vezetés szakmaisága ellen dolgozhatnak, ha vezetői hatáskörből kell dönteni egy családtag ellen, vagy csak racionális döntést kell hozni egy érzelmileg túlfűtött helyzetben, cégen belüli személyi kapcsolatban.
Ha a vállalkozások ezekkel tisztában vannak és számolnak velük, akkor a családi dinamika olyan erőt, lendületet, versenyelőnyt tud adni, mellyel más szervezetek nem rendelkeznek. Ha viszont a család ezeket az előnyöket nem ismeri fel és nem él velük, mint pozitív előnyökkel, akkor az hosszútávra, zavart okoz a cégben ami a család és a vállalkozás rovására megy.