Generáció Projekt Célkitűzései

Generáció Projekt Célkitűzései

Generáció projekt – Céljaink

A Generáció Projekt csapata olyan szakemberekből áll, akik a vállalkozásvezetés komplex területének valamennyi részterületét lefedik, és akik számára egyben társadalmi felelősségvállalás, egyfajta küldetés is a magyar családi vállalkozások helyzetének javítása.

Céljaink:

  • A lehető legtöbb magyar vállalkozás megmentése, megerősítse, versenyképességük, hatékonyságuk javítása, a munkaerő megtartása, a foglalkoztatottság növelése.
  • A családi vállalkozások megmentése és átmentése az új generáció számára.

Kik vagyunk?

A Generáció Projekt társadalmi küldetéstől vezérelt tagjai:

  • Arató Balázs PhD. ügyvéd, egyetemi oktató

(a BGE családi vállalkozások generációváltását kutató nemzetközi kutatócsoportjának (INSIST) tagja, a BGE vállalkozásfejlesztési mesterszakának egyetemi oktatója, számos vállalkozásfejlesztést, vállalkozásindítást támogató civil szervezet mentora, startup-mentor, a „Vállalkozz Magyarország!” fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásához készült „Vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek” könyv társszerzője);

  • Simple3 Vállalatfejlesztési Kft.

a cég alapítói 5 éve foglalkoznak a generációváltás problémájával, saját módszertant fejlesztettek ki a gördülékenyebb átadásra;

  • Thalassys Kft.

(2002 óta a cégek hatékonyságának javításával foglalkozik, szolgáltatásait az eseti tanácsadástól az interim vezetésig az üzleti élet széles köre veszi igénybe). 

Társadalmi küldetés, társadalmi kihatások

Társadalmi szükséglet, hogy a fiatalok Magyarországon találjanak munkát, és lehetőséget a boldogulásra. A hatékonyságot úgy növeljük, hogy a családi vállalkozások exportképes termékeket és szolgáltatásokat tudjanak kínálni. Ezáltal a munkaerő iránti igényük növekedni fog, magasabb béreket tudnak fizetni, ez pedig hozzájárul a munkaerő Magyarországon tartásához, a GDP növeléséhez.

Társadalmi szempontból hangsúlyozandó a családi vállalkozások családot megtartó, egyben tartó ereje; a családi vállalkozás, mint gazdasági szövetség a nemzetgazdaság kiemelt figyelmet érdemlő alapegysége.

A családi vállalkozások támogatásával csökkenthető a fiatalok körében a munkanélküliség, mert a családi vállalkozásoknál könnyebb számottevő munkatapasztalat nélkül elhelyezkedni, stabilabb és kiegyensúlyozottabb munkaügyi kapcsolatok jönnek létre, válsághelyzetben pedig nem a munkaerő leépítése az elsődleges kiút. Sok esetben a tulajdonosok saját munkabérükről (vagy annak egy részéről) is lemondanak annak érdekében, hogy munkavállalóikat ki tudják fizetni.

A családi vállalkozások hatékonyabbá tétele, generációváltásuk támogatása, szakszerű lebonyolítása, különösen az alábbi, nemzetgazdasági szempontból is jelentős előnyökkel járhat:

  • a családi vállalkozások sikeresen lépik meg a generációváltást, kevesebben esnek áldozatul ennek a szükségszerűen bekövetkező élethelyzetnek;
  • nő a vállalkozások munkahelymegtartó ereje;
  • új munkahelyek jöhetnek létre;
  • a területi eloszlás miatt a hatékonyabbá tett cégek a saját földrajzi területükön érik el a fenti előnyöket, exportképes árukkal és szolgáltatásokkal profittöbbletre tesznek szer, magasabb bért tudnak fizetni, és folyamatosan képezik munkavállalóikat, a nemzetgazdaságba az exportból származó bevételek növekedése miatt több pénzeszköz kerül;
  • összességében hozzájárul a tevékenységünk a gazdaság fejlődéséhez, a munkahelyek számának növeléséhez, a vállalkozások megerősödéséhez.

A generációváltás problémakörének megoldásához igen szerteágazó és speciális szaktudásra van szükség, amely nem áll a vállalkozások rendelkezésére.

Sajátos jellege és komplexitása miatt sok veszélyt és problémát hordoz magában, amelynek eredményeképpen a generációváltó vállalkozások várhatóan nagy számban nem élik túl a folyamatot. Nyugat-Európában átlagosan a vállalkozások csupán 25%-a jut túl sikeresen az első generációváltáson, azaz a cégek 3/4-e megszűnik. Tekintve a hazai vállalkozói környezetet, arra számítunk, hogy ez a szám Magyarországon még ennél is elkeserítőbb lesz. Ennek eredményeképpen nagy számban szűnnek meg munkahelyek. A fiatalokban – a kudarcok miatt – csökken a vállalkozói kedv, sokan elhagyják az országot a könnyebb boldogulás érdekében.

A sikeres Generációváltás arányát szeretnénk Mi, a Generáció Projekt alapítói tevékenységünkkel javítani!