Generáció Projekt

Generáció Projekt

Generáció projekt – Céljaink

Már-már közhelyként állapítjuk meg, de ettől sajnos még igaz, hogy a magyar vállalkozások versenyképessége – főként történelmi okokból kifolyólag – jelentősen elmarad a nyugat-európaiakétól. Mind a mai napig a legnagyobb hátrány a tőkehiány, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó technológiai elmaradottság és a munkaerő képzettségének alacsony szintje. A magyar vállalkozások versenyképességének növelésében komoly szerepet játszhat a fiatalabb generáció, amely már úgy nőtt fel, hogy élete meghatározó részévé vált az innovatív technológiák használata. Ez a generáció már lehetőséget lát az új technológiákban, és kellően nyitott ahhoz, hogy a vállalkozások versenyképességének javítására innovatív megoldásokat vegyen igénybe. A hatékonyságnövelés és a profitábilisabbá válás érdekében a cégen belüli komolyabb szervezeti átalakításra is hajlandó, melyhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő tudással rendelkező szakmai támogató team.

Tekintettel arra, hogy a rendszerváltás hajnalán alakuló cégek vezetői – akik közül igen sokan az előttünk álló években érik el a nyugdíjkorhatárt – még másfajta kompetenciákkal rendelkeztek, és a maitól eltérő piaci környezetben kezdték meg működésüket. A cégen belül a fiatal generáció színre lépésével igen gyakoriak a konfliktusos helyzetek. A cégek tulajdonosi és cégvezetői utódlása számos megoldandó feladatot ró mind az átadó, mind pedig az átvevő generációra. A generációváltás problémakörének megoldásához – azok sajátos és komplex jellege miatt – igen szerteágazó és speciális szaktudásra van szükség, amely sok esetben nem áll a vállalkozások rendelkezésére.

A Generáció Projekt csapata olyan szakemberekből áll, akik a vállalkozásvezetés komplex területének valamennyi részterületét lefedik, és akik számára egyben társadalmi felelősségvállalás, egyfajta küldetés is a magyar családi vállalkozások helyzetének javítása.

Céljaink:

  • A lehető legtöbb magyar vállalkozás megmentése, megerősítse, versenyképességük, hatékonyságuk javítása.
  • A családi vállalkozások átmentése az új generáció számára, hiszen a vállalkozás egy értékteremtési folyamat. Minden vállalkozás érték. Sok esetben egy egész élet eredménye, amely igen gyakran lemondásokkal és erőn felüli teljesítményekkel járt. Nem szeretnénk, hogy ezek az erőfeszítések a szakmai támogatás hiánya miatt az enyészeté váljanak, és egy élet munkája vesszen kárba a rosszul lebonyolított cégutódlás miatt.

Mit nyújtunk?

Felmérjük a vállalkozás jelenlegi helyzetét, minden olyan aspektusból, amelynek hatása van a cég jövőbeli működésére, működtetésére, gazdaságosságára, jogi környezetére.

A vállalkozás felmérését követően pontos képünk lesz arról, hogy mely területeken lehet és célszerű beavatkozni, mely területeket szükséges fejleszteni. A kockázatelemzés során nem csupán a vállalkozások gyenge pontjait tárjuk fel, hanem számba vesszük a vállalkozásra leselkedő esetleges veszélyeket, fenyegetéseket is. Az átfogó elemzést követően állítjuk össze javaslatcsomagunkat.

A javaslatok kidolgozásakor figyelembe vesszük a már a Megbízó rendelkezésre álló erőforrásokat és lehetőségeket is. Annak érdekében, hogy munkánk mérhető és nyomon követhető legyen, javaslatainkat úgy tesszük meg, hogy az elérhető eredményeket is rögzítjük. A reálisan megvalósítható célok közös elfogadása után a fejlesztés alá vont céggel közösen kidolgozzuk a megvalósítási ütemtervet. Természetesen a megvalósításhoz is biztosítjuk a szükséges szakértőket egészen a projekt végéig. A befejezés után folyamatosan monitorozzuk az eredményeket és szükség esetén módosításokat léptetünk életbe.

Tevékenységünk sikerorientált. Külső támogatóként, tanácsadóként elsődleges célunk a partner vállalkozás számára azonnal használható és bevethető tudás átadása és gyakorlati bevezetése.

Kik vagyunk?

A Generáció Projekt tagjai:

  • Arató Balázs PhD. ügyvéd, egyetemi oktató

(a BGE családi vállalkozások generációváltását kutató nemzetközi kutatócsoportjának (INSIST) tagja, a BGE vállalkozásfejlesztési mesterszakának egyetemi oktatója, számos vállalkozásfejlesztést, vállalkozásindítást támogató civil szervezet mentora, startup-mentor, a „Vállalkozz Magyarország!” fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásához készült „Vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretek” könyv társszerzője);

  • Simple3 Vállalatfejlesztési Kft.

(tulajdonosa a Családi Vállalkozások Országos Egyesületének elnökségi tagja, a cég alapítói 6 éve foglalkoznak a generációváltás problémájával, saját módszertant fejlesztettek ki a gördülékenyebb átadásra);

  • Thalassys Kft.

(2002 óta a cégek hatékonyságának javításával foglalkozik, szolgáltatásait az eseti tanácsadástól az interim vezetésig az üzleti élet széles köre veszi igénybe).

Az alapító tagok évtizedek óta támogatják a vállalkozások működését vállalatvezetési, vállalatfejlesztési és jogi tanácsadási szolgáltatásaikkal. Az ötlet, amely a Generáció Projektet elindította egy baráti beszélgetésen született meg, ahol az alapító tagok a munkájuk során szerzett tapasztalataikat megosztották egymással. A tapasztalatcsere végén az a konklúzió született, hogy a cégeknek – bár sokszor ezt önmaguknak sem fogalmazzák meg – hatalmas szükségük volna speciális tudással rendelkező, a vállalkozások működési sajátosságait ismerő szakértői teamre a versenyképesség növeléséhez. Talán még ennél is nagyobb szükség lenne az egyre aktuálisabbá váló cégutódlások menedzseléséhez a megfelelő szakértői támogatásra, különben a cégek jelentős része megszűnik vagy elértéktelenedik, végső soron pedig tönkre megy.

Tudta például, hogy nyugat-európában átlagosan a vállalkozások csupán 25%-a jut túl sikeresen az első generációváltáson? Ez azt jelenti, hogy a cégek 3/4-e megszűnik a cégalapító kényszerűen, vagy szabad elhatározásból meghozott visszavonulási döntés után. Tekintve a hazai vállalkozói környezetet arra számítunk, hogy ez a szám Magyarországon még ennél is elkeserítőbb lesz.

A piacon néhány tanácsadó kínálja vállalkozásfejlesztési szolgáltatásait, azonban a Generáció Projekten kívül egy sincs, aki valóban rendelkezne mindazon speciális tudással, amely nélkülözhetetlen a sikeres cégutódlás menedzseléséhez és kellően komplex ahhoz, hogy lefedje a cégműködés valamennyi spektrumát.

A Generáció Projekt a szükséges összes szakterületen képes a megfelelő szakembert felvonultatni. Az alapító tagok biztosítják, hogy minden hozzájuk forduló vállalkozás megkapja a maximális odafigyelést, a személyre szabott, sablonoktól mentes egyedi és komplex megoldási javaslatokat. A szaktudás mellett szakembereink a generációváltáshoz elengedhetetlenül szükséges nagyfokú empátiával is rendelkeznek, és természetes számukra a teljes körű titoktartás és diszkréció.